Χαλιά

 
 
 
 
 

Διάδρομος Tabriz

Λεπτομέρειες

Tabriz με μεταξωτό στημόνι

Λεπτομέρειες

Tabriz με μεταξωτό στημόνι

Λεπτομέρειες

Nain εξάκλωνο

Λεπτομέρειες

Διάδρομος ESFAHAN

Λεπτομέρειες

Tabriz ghombat στρογγυλό

Λεπτομέρειες