Χαλιά

 
 
 
 
 

Λεπτομέρειες

Διάδρομος Tabriz :: Περιγραφή
900.000 κόμποι ανά m2

Διαστάσεις: 300cm x 76cm

[ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ]