Χαλιά

 
 
 
 
 

Λεπτομέρειες

QOM ?KORKE διάδρομος :: Περιγραφή
900.000 κόμποι ανά m2

Διαστάσεις: 300cm x 80cm

[ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ]