Χαλιά

 
 
 
 
 

Λεπτομέρειες

QOM-KORKE :: Περιγραφή
900.000 κόμποι ανά m2

Διαστάσεις : 400cm x 300cm

[ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ]