Χαλιά

 
 
 
 
 

Λεπτομέρειες

BAHTIAR :: Περιγραφή
900.000 κόμποι ανά m2

Διαστάσεις : 300x200 , 300x400, 250x350, 100x150

[ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ]