Χαλιά

 
 
 
 
 

Λεπτομέρειες

Αυθεντικά QOΜ Περσίας :: Περιγραφή
Διαστάσεις : 150cm x 100cm, 200cm x 130cm, 300cm x 200cm, 300cm x 400cm κ.τ.λ. από 1.200.000 κόμπους έως 1.600.000 ανά m2.

Αυθεντικά QOM Περσίας.

[ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ]